Stichting Vrienden van de Weekend-Tref


De Stichting Vrienden van de Weekend-Tref is opgericht zodat instellingen of personen die de Weekendtref een warm hart toe dragen een schenking kunnen doen ten behoeve van aankopen of activiteiten die niet subsidiabel zijn. De Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit levert de schenker en ontvanger bepaalde fiscale voordelen op.Schenkingen


Met schenkingen kan Weekendtref iets extra’s doen. Zo kunnen wij, dankzij schenkingen, elk weekend fruit kopen voor de bezoekers. Een donatie kan ook worden gedaan met een speciaal doel, bijvoorbeeld om kerstpakketten samen te stellen voor bezoekers en vrijwilligers. Ook schenkingen in natura zijn mogelijk, bijvoorbeeld: goede gedragen kleding en schoenen waar onze bezoekers naar hartenlust in kunnen grasduinen, materiaal voor de knutselactiviteiten en boeken voor de gezamenlijke boekenkast. Ook ontving de stichting als schenking agenda’s en kalenders voor het nieuwe jaar en cadeautjes voor de bingo of de Nieuwjaarsloterij.Steun ons


Bent u enthousiast geworden over ons project?


Steun ons dan s.v.p. met een gift of donatie ten name van


St. Vrienden van de Weekend-Tref te Amersfoort


bankrek.nr. NL56 ABNA 0518 9196 76


ANBI RSIN 8153.16.501
Of neem contact op met onze

penningmeester Loekie Jansma:


06-20158047Bestuur Stichting

Vrienden van de Weekend-Tref


Voorzitter: Monique Peltenburg


Secretaris: Felice Vlaanderen


Penningmeester: Loeki JansmaJaarverslagen


Jaarverslag 2018Weekendtref


Activiteitenplan Weekendtref in 2020

ANBI